Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Τα στοιχεία, οι παράγοντες κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης.

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 372.000 θάνατοι το χρόνο παγκοσμίως οφείλονται σε πνιγμό.

Ο Πνιγμός είναι η τρίτη αιτία θανάτου στα παιδιά. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

 

Global Report on Drowning by the World Health Organisation
Drowning Risk Factors and Preventive Actions